6-1

                              

6-3
Το ρούχο δε θα πρέπει
να πλυθεί.
Στεγνό καθάρισμα
μόνο.
Πλύσιμο στο χέρι
μέχρι τους 40°.
Πλύσιμο σε κανονικό
πρόγραμμα πλύσης
μέχρι τους 30°.
Πλύσιμο σε κανονικό
πρόγραμμα πλύσης
μέχρι τους 40°.
Πλύσιμο σε κανονικό
πρόγραμμα πλύσης
μέχρι τους 50°.
Πλύσιμο σε κανονικό
πρόγραμμα πλύσης
μέχρι τους 60°.
Πλύσιμο σε κανονικό
πρόγραμμα πλύσης
μέχρι τους 70°.
Πλύσιμο σε κανονικό
πρόγραμμα πλύσης
μέχρι τους 95°.
Πλύσιμο σε πρόγραμμα
για τα συνθετικά
μέχρι τους 30°.
Πλύσιμο σε πρόγραμμα
για τα συνθετικά
μέχρι τους 40°.
Πλύσιμο σε πρόγραμμα
για τα συνθετικά
μέχρι τους 50°.
Πλύσιμο σε κανονικό
πρόγραμμα πλύσης
μέχρι τους 60°.
Πλύσιμο σε πρόγραμμα
για τα ευαίσθητα
μέχρι τους 30°.
Πλύσιμο σε πρόγραμμα
για τα ευαίσθητα
μέχρι τους 40°.

6-4
Μη σιδερώνετε
το ρούχο.
Σιδερώνετε μέχρι τους
110°C και κατά
προτίμηση χωρίς ατμό.
Σιδερώνετε μέχρι τους
150°C.
Σιδερώνετε μέχρι τους
200°C.
Στεγνωτήριο χαμηλή
θερμοκρασία.
Στεγνωτήριο κανονική
θερμοκρασία.
Στεγνό άπλωμα
σε επίπεδη επιφάνεια
υπό σκιά.
Στέγνωμα σε
κρεμάστρα.
Στέγνωμα σε
κρεμάστρα υπό σκιά.
Στέγνωμα σε
επίπεδη επιφάνεια.
Στέγνωμα σε
επίπεδη επιφάνεια
υπό σκιά.
Στεγνό άπλωμα
σε επίπεδη επιφάνεια.

6-5
Απαγορεύεται το
στεγνό καθάρισμα.
Στεγνό καθάρισμα μόνο.
Στεγνό καθάρισμα με
όλα τα διαλυτικά.
Στεγνό καθάρισμα με
χρήση διαλυτών με βάση
το πετρέλαιο.

6-6
Απαγορεύεται το
ισχυρό λευκαντικό
και χλώριο.
Επιτρέπεται το
λευκαντικό
χωρίς χλώριο.

Το ρούχο δε θα πρέπει
να πλυθεί.
Στεγνό καθάρισμα
μόνο.
Πλύσιμο στο χέρι
μέχρι τους 40°.
Πλύσιμο σε κανονικό
πρόγραμμα πλύσης
μέχρι τους 30°.
Πλύσιμο σε κανονικό
πρόγραμμα πλύσης
μέχρι τους 40°.
Πλύσιμο σε κανονικό
πρόγραμμα πλύσης
μέχρι τους 50°.
Πλύσιμο σε κανονικό
πρόγραμμα πλύσης
μέχρι τους 60°.
Πλύσιμο σε κανονικό
πρόγραμμα πλύσης
μέχρι τους 70°.
Πλύσιμο σε κανονικό
πρόγραμμα πλύσης
μέχρι τους 95°.
Πλύσιμο σε πρόγραμμα
για τα συνθετικά
μέχρι τους 30°.
Πλύσιμο σε πρόγραμμα
για τα συνθετικά
μέχρι τους 40°.
Πλύσιμο σε πρόγραμμα
για τα συνθετικά
μέχρι τους 50°.
Πλύσιμο σε κανονικό
πρόγραμμα πλύσης
μέχρι τους 60°.
Πλύσιμο σε πρόγραμμα
για τα ευαίσθητα
μέχρι τους 30°.
Πλύσιμο σε πρόγραμμα
για τα ευαίσθητα
μέχρι τους 40°.

Μη σιδερώνετε
το ρούχο.
Σιδερώνετε μέχρι τους
110°C και κατά
προτίμηση χωρίς ατμό.
Σιδερώνετε μέχρι τους
150°C.
Σιδερώνετε μέχρι τους
200°C.
Στεγνωτήριο χαμηλή
θερμοκρασία.
Στεγνωτήριο κανονική
θερμοκρασία.
Στεγνό άπλωμα
σε επίπεδη επιφάνεια
υπό σκιά.
Στέγνωμα σε
κρεμάστρα.
Στέγνωμα σε
κρεμάστρα υπό σκιά.
Στέγνωμα σε
επίπεδη επιφάνεια.
Στέγνωμα σε
επίπεδη επιφάνεια
υπό σκιά.
Στεγνό άπλωμα
σε επίπεδη επιφάνεια.

Απαγορεύεται το
στεγνό καθάρισμα.
Στεγνό καθάρισμα μόνο.
Στεγνό καθάρισμα με
όλα τα διαλυτικά.
Στεγνό καθάρισμα με
χρήση διαλυτών με βάση
το πετρέλαιο.

Απαγορεύεται το
ισχυρό λευκαντικό
και χλώριο.
Επιτρέπεται το
λευκαντικό
χωρίς χλώριο.