Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αλληλοσεβασμός σε κάθε εργασιακό χώρο. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε είδους κριτικής πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Είναι καίριο να αναγνωρίσεις τι είναι καλύτερο για το άτομο που θα δεχτεί αυτήν την κριτική, αλλά και πως θα το αντιληφθούν αυτό τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Πιστεύουμε ότι κάθε έπαινος θα έπρεπε να δίνεται δημοσίως, καθώς θέτει ένα καλό παράδειγμα προς μίμηση και αποδεικνύει στα πλαίσια της ομάδας ότι εκτιμάται η κάθε προσπάθεια. Αντιθέτως οι κριτικές που αποσκοπούν στην καθοδήγηση ή αλλαγή συμπεριφοράς, θα έπρεπε να λαμβάνουν ένα πιο προσωπικό χαρακτήρα. Έτσι δείχνεις στα μέλη της ομάδας σου ότι τους σέβεσαι, καθώς στοχεύεις στην πιο ομαλή συνεργασία και λειτουργία της ομάδας. Αυτή η συμπεριφορά θα σε βοηθήσει να δημιουργήσεις ένα κλίμα αλληλοσεβασμού και αλληλοϋποστήριξης, κάνοντας τα μέλη της ομάδας σου πιο αποδοτικά σε καθημερινή βάση.

4-tips-72